คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
      ยินดีต้อนรับสู่แบบเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ของครูพนม บุญญ์ไพร แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
แบบ เรียน e-Learning นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้า ทำกิจกรรมการเรียนการสอน และทดสอบในรายวิชาตามแนวทาง "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ"

รายวิชาที่มีอยู่

โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
Teacher: พนม บุญญ์ไพร
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
Teacher: พนม บุญญ์ไพร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating Systems)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง
Teacher: พนม บุญญ์ไพร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี

ข่าวและประกาศ

งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ
โดย พนม บุญญ์ไพร - อาทิตย์, 8 กรกฎาคม 2018, 03:40PM
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
แจ้งนักศึกษา
โดย พนม บุญญ์ไพร - อาทิตย์, 30 กันยายน 2012, 10:17AM
  นักศึกษาที่ลืม username หรือ passward
ห้าม สมัครใหม่
ให้ติดต่อครูพนมเท่านั้น
Server2Go
โดย พนม บุญญ์ไพร - อาทิตย์, 30 กันยายน 2012, 10:16AM
  Server2Go เซิฟเวอร์พร้อมดื่ม
Server2Go

ข้ามบล็อค 4
      บทเรียน e-Learning นี้ เป็นบทเรียนที่พัฒนาโดยครูพนม  บุญญ์ไพร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผู้ที่สนใจทั่วไปให้ติดต่อ panom.b@hotmail.com
สมาชิกใหม่ : ให้สมัครสมาชิก แล้วรอการยืนยันหรือติดต่อครูพนม
สมาชิกเก่า : ให้ใช้ username และ passward เข้าสู่ระบบ ถ้าจำไม่ได้ ห้ามสมัครใหม่ ให้ติดต่อครูพนมเท่านั้น
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 วันนี้ ศุกร์, 20 กันยายน 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      


ThemeGurus
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)